Φωτοπεριόδου

Το βασικό χαρακτηριστικό των σπόρων φωτοπεριόδου είναι η ανάπτυξή του φυτού όσο ο κύκλος φως/ σκοτάδι διατηρείται σε 18 ώρες φως και 6 ώρες σκοτάδι. Όταν ο κύκλος φωτισμού αλλάζει σε 12 / 12 ώρες ξεκινάει η άνθηση. Δείτε τα αναλυτικά χαρακτηριστικά και επιλέξτε τον ιδανικό σπόρο φωτοπεριόδου για εσάς.

Όλες οι κατηγορίες